រដ្ឋាភិបាល ហ៊ុន សែន យល់ស្របតាមការចង់បានរបស់ យួន រឿងព្រំដែនខ្មែរ និង ការបោះបង់ចោលកោះត្រល់

ឯកសាររបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែន មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំង បានបញ្ជាក់អំពី គោលជំហរ រដ្ឋាភិបាល ហ៊ុន សែន ជាមួយរដ្ឋាភិបាល វៀតណាម ក្នុងការដោះស្រាយព្រំដែនគោក ព្រំដែនសមុទ្រ និង ការបោះបង់ចោល កោះត្រល់ ហើយនិង ចង្កោមកោះក្រចកសេះ ទៅឲ្យយួន។

ឯកសារនេះ មានសារសំខាន់ សម្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរ ត្រូវតែស្វែងយល់ ទាំងអស់គ្នា។ ចុចត្រង់នេះ ដើម្បីអានឯកសារទាំងស្រុង

រូបថត៖ ហ៊ុន សែន ជាមួយមេដឹកនាំយួន៖

nguyenphutrong

រូបថត៖ បណ្ឌិតច្បាប់អន្តរជាតិ ឌី ការេត និងលោក ស៊ាន ប៉េងសែ អតីតរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរ៉ែ សម័យលន់ នល់៖

cfc-1a

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.