ឯកសារ សារិន ឆាក៖ ប្រវត្តិព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជា

ឯកសារ សារិន ឆាក៖ ប្រវត្តិព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជា

ឯកសារព្រំដែន របស់លោក សារិន ឆាក ក្នុងទសវត្សទី៦០ ស្តីអំពីព្រំដែនខ្មែរ ជាមួយប្រទេស ជិតខាង ដែលជាឯកសារដើមទុនយ៉ាងសំខាន់ សម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវ និង ក្រុមសកម្មជន ព្រំដែន។ ឯកសារនេះ មានជាសៀវភៅ ដែលបានបោះពុម្ពុឡើងវិញ ដោយក្រុមការងារ ទស្សនាវដ្តីឥន្ទ្រទេវី កាលពីឆ្នាំ២០០៥។

មានគេហទំព័រខ្លះ បានចុះផ្សាយឯកសារនេះហើយដែរ ប៉ុន្តែយើង សូមផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀត ដើម្បីចែកចាយ ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ក្នុងបំណងឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិ មានឱកាសសិក្សា ស្វែងយល់ អំពីប្រវត្តិនៃ សន្ធិសញ្ញា ព្រំដែន, ការបោះង្គោលព្រំដែន និងឯកសារនិយាមការនានា ក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំង រហូតដល់សម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម ។ សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីអានឯកសារទាំងស្រុង

អត្ថបទ ម៉ែន ណាត, (ក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជា)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.