CWCI Cambodia

Cambodia Watchdog Council International – Kristiansand, Norway

Tag: ព្រំដែនកម្ពុជា វៀតណាម

7 Posts

News

ឯកសារ​ សម្តេចតា៖​ «​បាត់​បង់​​បូរណភាព​​ទឹក​ដី គឺ​​បាត់​បង់​​​នូវ​​​ព្រលឹង​​​​របស់​​ខ្លួន ជា​​ប្រទេស ជា​រដ្ឋ ជា​​​ប្រជាជាតិ ជា​​ប្រជារាស្ត្រ និង​​ជាពូជសាសន៍ (មួយនឹងគេ)»